Baars Verzekeringen
0184 61 28 42

 

Historie

Assurantiekantoor A.Baars Jzn , vindt haar oorsprong in 1929 in de Middeldiepstraat te Sliedrecht.  Dhr. Arie Baars (1908), zoon van Jan, vandaar ‘Jzn’, begon daar een assurantiekantoor  en expertisebureau voor schepen.

Tijdens het taxeren van schade aan binnenvaartschepen werd natuurlijk ook over het verzekeringspakket gesproken, wat dan vaak verder in behandeling werd genomen.

Na verloop van tijd (1934) nam de heer Arie Baars zijn intrek in het pand, waar het bedrijf nu nog steeds gevestigd is!

Kerkbuurt 17

Zijn zoon, de heer A.J. (Jacques) Baars (1941), beëdigd makelaar in assurantiën, kwam in 1964 in de zaak, na vijf jaar in Rotterdam bij een beursmakelaar te hebben gewerkt, hij ging zich volledig storten op de assurantieportefeuille.

A.J. (Jacques) Baars (1941)

Het assurantiekantoor is in 1979 –zelfstandig- voortgezet door dhr. Jacques Baars en hij heeft het kantoor verder uitgebouwd tot wat het nu is!

Op 1 januari 1997 kwam zijn zoon, de heer B.A.R.T. Baars (1970) in de zaak, na vier jaar bij een verzekeringsmaatschappij in Rotterdam te hebben gewerkt en hij heeft het kantoor per 1 november 2000 volledig overgenomen.

Het kantoor kreeg naast Bart, nog drie medewerkers.


 Assurantiekantoor de Ruiter & de Vos, vindt haar oorsprong in 1950, toen dhr. Gerrit de Ruiter een agentschap verwierf van de Noordhollandsche van 1816 en begon met bemiddelen in verzekeringen voor de afdelingen Brand, Varia en Transport. Dit gebeurde vanuit zijn woning aan de Buitendams in het toenmalige Giessendam.

1e Agentschap

In 1954 werd de onderneming voor het eerst ingeschreven in de Kamer van Koophandel. In 1958 werd dhr. De Ruiter ingeschreven in het B-register van de Sociaal Economische Raad, na het behalen van het diploma “Erkend Assurantie Agent”.

In de jaren hierna volgden er aanstellingen van diverse maatschappijen om ook voor hun verzekeringen te kunnen bemiddelen.

1974 was het jaar waarin zijn neef Jan de Vos toetrad als vennoot en de onderneming haar huidige naam,
De Ruiter & De Vos kreeg. Ook Jan de Vos behaalt zijn diploma “Erkend Assurantie Agent” en behaalt ook het diploma “Assurantiebezorger A”, waarmee de deskundigheid van kantoor verder werd aangescherpt.

De samenwerking heeft tot aan 1983 geduurd, waarna dhr. De Ruiter met pensioen is gegaan en Jan de Vos de onderneming verder alleen heeft voortgezet, nog steeds onder de naam De Ruiter & De Vos, als hommage aan de oprichter van het bedrijf.

Het kantoor is inmiddels, na een tussenstop bij de woning van Jan de Vos, eveneens aan de Buitendams, terecht gekomen op de Peulenstraat-zuid in Hardinxveld-Giessendam en telde naast Jan nog 5 medewerkers.

Om de cliënten nog beter van dienst te kunnen zijn, zijn beide kantoren in 2006 gefuseerd en verder gegaan onder de naam Baars-de Ruiter & de Vos Assurantiën. Samen met de directie kwam het kantoor hiermee op 10 medewerkers.

Met ingang van 5 november 2007 zijn beide vestigingen gecentreerd in Hardinxveld-Giessendam. Vestiging Sliedrecht is alleen nog geopend op afspraak.

Op 1 december 2008 heeft Jan de Vos het kantoor volledig overgedragen aan zijn compagnon Bart Baars.
Bart is per deze datum volledig eigenaar van het in 2006 uit de fusie ontstane bedrijf.

Jan blijft nog 2 dagen in de week aan het bedrijf verbonden blijven als adviseur.

Bart zal samen met het team vanuit het hoofdkantoor in Hardinxveld-Giessendam en de nevenvestiging in Sliedrecht,  de klanten blijven bedienen op de voor hen vertrouwde manier.

Vanaf 1 april 2010 is Jan de Vos met pensioen gegaan.

Na een grondige verbouwing is per 15 november 2010 de vestiging Sliedrecht aan de Kerkbuurt 17, weer volledig in gebruik genomen als hoofdvestiging. Vestiging Hardinxveld is hiermee volledig komen te vervallen.

Tevens is er voor gekozen om verder te gaan onder de naam Baars Verzekeringen.


 

In januari 2011, neemt Baars Verzekeringen, Witzier Verzekeringen & Pensioenen uit Nieuwpoort over.